اخبار متاورس

چگونه visionOS اپل می‌تواند راه را برای پذیرش متاورس هموار کند؟

آینده و چشم‌انداز متاورس در حال حاضر با پشتیبانی اینستاگرام از NFT، رشد ناامیدکننده بسیاری از پروژه‌های متاورس، قرار گرفتن در دسته اوراق بهادار برای توکن‌های متاورس مانند سندباکس و مانا، و به‌ویژه راه ...