وزارت دادگستری ثروت، قدرت و نفوذ توهم‌آمیز سم بنکمن را مورد انتقاد قرار می‌دهد

وزارت دادگستری از ثروت، قدرت و نفوذ توهم‌آمیز سم بنکمن انتقاد کرد

به گفته دادستان، سم بنکمن باوجوداینکه می‌دانست صرافی‌اش ناامن است، از هزاران قربانی، پول دریافت کرده و با خرج کردن آن پول‌ها، ثروت هنگفتی به دست آورد.

کارولین الیسون، دستیار سم بنکمن و مدیرعامل سابق آلامدا ریسرچ، در سخنان آغازین دادگاه، مورد بحث قرار گرفت و دادستان به هیئت‌منصفه گفت که الیسون به آن‌ها خواهد گفت که چگونه با همکاری سم بنکمن، پول‌ها را می‌دزدیدند.

توسط پرهام نوربخش
13 مهر 1402
منبع: dailycoin.com
اشتراک گذاری:
[posts_like_dislike]

اخبار فوری

دیدگاه‌ها
در پاسخ به دیدگاه کاربر