بیتکوین

بیت‌کوین واژه ای آشنا در دنیای ارز‌های‌دیجیتال

بیت‌کوین یک رشته کد کامپیوتری است و بسیار پیچیده رمزنگاری شده، بسیار مناسب برای نقل و انتقالات مالی در دنیا است.

بیت‌کوین نخستین پول دیجیتالی بدون نقص  و غیر قابل رمزگشایی و هک است. هیچکس مالک بیتکوین نیست و کاربران بیت‌کوین هستند که آن را کنترل می‌کنند.

2020
شروع پروژه بیت‌کوین
میلیون واحد بیت‌کوین وجود دارد
میلیون واحد استخراج شده
استخراج-بیتکوین

الگوریتم اثبات سهام یا استخراج ارز دیجیتال

اثبات کار فرآیندی است که در آن معادلات ریاضی سنگینی انجام می‌شود. ماینر ها وظیفه انجام این محاسبات را دارند.

به ازای حل این معادلات ماینر ها پاداش دریافت می‌کنند، این پاداش بر اساس بیتکوین داده می‌شود.

مقالات دسته بندی بیت‌کوین